Om New York Opplevelser

Our Certificate of Authority to collect hotel occupancy tax in New York.

New York Opplevelser er registrert som foretak i staten New York i USA. Foretakets adresse er: 306 67th Street, Brooklyn, NY, 11220, USA. Språkene vi benytter er engelsk og norsk.

Vi tilbyr overnatting, opplevelser og underholdning i New York City. Vi befinner oss til enhver tid i New York City, bestandig tilstede der det skjer, nær alt.

Vår forretning og våre internettsider er fortsatt under utvikling og forandring og vil alltid være det, akkurat som New York City selv er en by i konstant utvikling og forandring.Vi er alltid åpne for ideer og forslag og nye samarbeidspartnere.

Vi hører gjerne fra aktører i den skandinaviske reiselivsbransjen som vil diskutere samarbeid med oss. Her kan dere kontakt oss >>